Muzea a galerie

V umění máme také co nabídnout

Více než desítka muzeí a galerií láká návštěvníky Plzně k prohlídce nejrůznějších expozicí, dokumentujících všechny oblasti života města. Mezi nejčastější objekty zájmu turistů z celého světa patří Západočeské muzeum se stálými expozicemi archeologie, historie a městské zbrojnice, dále Národopisné muzeum, Pivovarské muzeum nebo také Patton Memorial Pilsen, které je jako jediné muzeum v Čechách věnované americké armádě.

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno roku 1878 a díky svému téměř dvou milionovému depozitáři se řadí mezi jedno z největších muzeí v České republice. Jeho hlavní budova je významnou kulturní památkou a zároveň jednou z dominant historického jádra města Plzně. Součástí muzea jsou také...

 

Národopisné muzeum

Národopisné muzeum je odděleným pracovištěm Západočeského muzea a sídlí ve dvou navzájem propojených historických domech, Chotěšovském a Gerlachovském. V muzeu jsou k vidění velmi zajímavé expozice plzeňských bytových interiérů od gotiky do první třetiny 20. století. Kromě stálé expozice si...

 

Muzeum církevního umění

V nově zrekonstruovaných prostorách bývalého františkánského kláštera v Plzni vzniklo nové muzeum, které svými expozicemi křesťanských reálií seznamuje návštěvníky se světem křesťanů.  Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Muzeum církevního umění se nachází v objektu původně...

 

Pivovarské muzeum a plzeňské historické podzemí

Pivovarské muzeum Pivovarské muzeum se nachází přímo v historickém centru města Plzně. Jedná se o jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v původním právovárečném domě z 15. století. V domě, jenž si zachoval svou původní podobu, si můžete prohlédnout gotickou sladovnu, takzvaný hvozd na...

 

Patton Memorial Pilsen

Patton Memorial Pilsen je jako jediné muzeum v České republice věnované americké armádě. Jedná se o mladé muzeum, které bylo otevřeno v roce 2005 ku příležitosti 60. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení 2. světové války. Muzeum je umístěno v budově Kulturního...

 

Muzeum loutek a Muzeum strašidel

V historickém centru města, přímo na náměstí Republiky se nachází dvě muzea, kterou jsou vhodná pro návštěvu s dětmi. První z nich je Muzeum loutek, které představuje loutkářskou tradici v Plzni a společně s ní Vás seznámí s několika různými loutkami, mezi nimiž nechybí ani Spejbl a Hurvínek....

 

Západočeská galerie

Západočeská galerie je jednou z nejvýznamnějších galerijních institucí v Plzeňském kraji. Sídlí v prostorách Mastných krámů, na místě původní středověké masné tržnice, a ve výstavní síni č. 13. Ve sbírkách Západočeské galerie nalezneme přes deset tisíc sbírkových předmětů, z nichž některá patří...

 

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně se nachází v centru města na náměstí Republiky a je součástí komplexu radničních budov. Galerie se zaměřuje na výstavy moderního i současného českého a zahraničního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění, kam patří malířství, sochařství, grafika, apod., jsou zařazovány...

 

Galerie Jiřího Trnky

Galerie Jiřího Trnky je umístěna v historickém centru města Plzně přímo na náměstí Republiky a jedná se o výstavní síň občanského sdružení Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. V galerii jsou pořádány se zaměřením na současné výtvarné umění. Otevírací doba Galerie Jiřího Trnky  Leden -...